Als gevolg van de vergrijzing zal het aantal senioren de komende jaren toenemen. Senioren in Nederland hebben een steeds hogere levensverwachting. Een hogere leeftijd vergroot de kans op zorgbehoevendheid.

Mensen met een fysieke/mentale handicap blijven ook steeds langer thuis.

 

Mantelzorgers moeten steeds complexere zorg- en huishoudelijke taken overnemen. Een toenemend aantal mantelzorgers geeft aan overbelast te zijn.

Domotica toepassingen ondersteunen de bewoner, het verzorgend personeel en mogelijk ook de familie. 

 

Om praktische, technische en financiële redenen is enkel draadloze domotica geschikt bevonden om in een bestaande woning toe te passen.

Aangezien het uitdagend is om tablet bediening en apps aan de betrokkenen uit te leggen blijkt de beste oplossing de domotica volledig te automatiseren en zich handmatig laten bedienen door traditionele knoppen in het pand.

 

Er worden steeds meer domotica toepassingen met een zorgdoel vergoed uit de zorgverzekeringswet en door gemeenten vaker (deels) vergoed uit de Wmo (wet maatschappelijke ondersteuning).

Vijf mogelijke financieringsvormen voor het inzetten van technologie thuis:

  • Zonder indicatie voor thuiszorg: Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) via de gemeente.
  • Bij thuiszorg via de Zorgverzekeringswet (ZVW), aanspraak wijkverpleging.
  • Op basis van het Volledig Pakket Thuis (VPT) onder de Wet Langdurige Zorg (WLZ). Hiervoor is een indicatie voor intramurale opname vereist afgegeven door het Centraal Indicatieorgaan Zorg (CIZ).
  • Cliënten kunnen via sommige aanvullende zorgverzekering leefstijlmonitoring vergoed krijgen.
  • Op eigen kosten.

 

SMART & VEILIG is gespecialiseerd in veilige draadloze oplossingen en wens + behoefte voorop stellen. Wij gaan graag met u in gesprek om de oplossingen voor u, en iedereen om u heen, af te stemmen.

Voorbeelden Domotica In De Zorg
PDF – 24,0 KB 374 downloads